اسماء من الكتاب المقدس بحرف ل

.

2023-03-22
    بعد از قرا ن صیح بخاری